Neįmanoma atsukti srieginę jungtį

Оksiduotos, suvirę, sukepę ir korozijos pažeistos jungtys visada yra problema, ypač eksploatuojant automobilį ilgą laiką. Įprastai oksidacijos reakcijos produktų tūris daug kartų padidėja, todėl jungtį atsukti labai sudėtinga. Patekęs į srieginę jungtį purvas ir smulkiadispersinės dulkės taip pat daug kartų padidina trintį tarp besiliečiančių detalių.

Šios problemos sprendimui rekomenduojama naudoti didelės skvarbos medžiagas, galinčias radikaliai sumažinti trintį ir ištirpinti teršalus.

Vaizdo problemos

Produkcijos katalogas

Alyvos
Įėjimas