Aplinkosauga

Informacija apie alyvos atliekų keliamą pavojų aplinkai ir šių atliekų tvarkymo galimybes:

Per pastaruosius metus Lietuvoje sunaudojama 22-27 tūkst. t. tepalų ir tepalinių alyvų. Tačiau tik apie 10 proc. šio kiekio yra surenkama ir sutvarkoma. Alyvos atliekos - tai mineralinė, pusiau sitetinė ar sintetinė tepimo arba parmoninė alyva, nebetinkama naudoti pagal pirminę paskirtį.

Alyvų atliekas draudžiama:

  • maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis;
  • deginti neturint spec. leidimų tai daryti;
  • išpilti ar išleisti alyvų atliekas į paviršinio bei požeminio vandens telkinius bei drenažo ir kanalizacijos sistemas, ant dirvožemio;
  • perduoti alyvų atliekas asmenims, neturintiems teisė tvarkyti alyvų atliekų.

Alyvų atliekų keliamas pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai:

  • alyvų atliekose galima rasti kone trečdalį Mendelejevo lentelės elementų: varis, cinkas, sunkieji metalai, chlorinti tirpikliai;
  • sunkieji metalai gali pažeisti nervų sistemą, inkstus, kai kurie jų sukelia vėžinius susirgimus. Pastarieji po truputį kaupiasi mūsų organizmuose, tad po kiekvieno kontakto su panaudota alyva, jų vis padaugėja. Todėl ir sveikatos problemos išryškėja ne iš karto, o po kurio laiko;
  • netinkamai tvarkoma, panaudota alyva gali sukelti daug aplinkosauginių problemų. Vienintelis litras alyvos gali užteršti milijoną litrų vandens ir padengti plėvele apie 1 ha vandens paviršiaus! Alyvai susimaišius su vandeniu susidaro emulsija, kuri lengvai pažeidžia vandens gyvūnų kvėpavimo organus, patekus į gruntą gali sutrikti augalų ir dirvožemio organizmų aprūpinimas deguonimi.

Alyvų atliekų tvarkymo galimybės:

  • susidariusias, sukauptas alyvos atliekas perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui.
  • alyvos atliekas perduoti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms, jejgu asmuo naudojasi šių įmonių paslaugomis, tvarkydamas savo transporto priemonę

 

Norite daugiau sužinoti apie šių atliekų keliamą pavojų jums ir aplinkai bei kaip tinkamai jas tvarkyti?

Apsilankyk www.zalvaris.lt arba kreiptis į artimiausią UAB "Žalvaris" regioninį skyrių.