Tinklalapio naudojimo sąlygos

Sutikimas su Naudojimosi informacija sąlygomis:

XADO.LT tinklalapyje pateikta informacija gali būti naudojama, jei laikomasi visų reikalavimų, nustatytų šiose sąlygose.

Informacijos naudojimas vertinamas kaip jūsų sutikimas su Naudojimosi informacija sąlygų reikalavimais.

Prašome nesinaudoti informacija, jeigu jūs nesutinkate su šiomis sąlygomis.

„XADO Chemical Group“ turi teisę bet kuriuo metu pakeisti Naudojimosi informacija sąlygas. Pakeistos Naudojimosi informacija sąlygos pradeda galioti nuo jų paskelbimo šiame tinklalapyje momento.

Bendrosios nuostatos

„XADO Chemical Group“ pasilieka teisę bet kuriuo momentu savo nuožiūra atlikti tinklalapio turinio keitimus ir (arba) atnaujinti jo turinį, nutraukti arba apriboti prieigą prie tinklalapio ar jo dalių.

Autorių teisės

Programinės įrangos, garso, vaizdo ir tekstinės medžiagos, nuotraukų ir kitų objektų autorių ir kitos intelektinės nuosavybės teisės priklauso „XADO Chemical Group“. Informacija ir kiti objektai, publikuojami tinklalapyje, gali būti atkuriami arba platinami nepakeistos formos išimtinai asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Komercinis naudojimas galimas tik esant rašytiniam „XADO Chemical Group“ leidimui.

Nuorodos į autorių ir kitas intelektinės nuosavybės teises turi išlikti visais atkūrimo atvejais.

Vartotojų medžiaga

Bet kokia informacija, gauta tinklalapyje iš vartotojų, laikoma nekonfidencialia bei visuotinai prieinama ir gali būti naudojama bet kuriuo būdu be įsipareigojimų, susijusių su intelektinės nuosavybės teisėmis ar kitais įsipareigojimais.

Rašydamas komentarus tinklalapyje, vartotojas prisiima atsakomybę už tai, kad toks pranešimas nėra neteisėtas, kenkėjiškas, grasinantis, šmeižiantis, žeidžiantis moralę, taip pat jis nepažeidžia autorių teisių, neskatina neapykantos ir (arba) nediskriminuoja žmonių dėl rasės, kilmės, lyties, religinių įsitikinimų, socialinės padėties, nėra įžeidimų konkrečių asmenų ar organizacijų atžvilgiu, taip pat jokiu būdu nepažeidžia galiojančių Ukrainos įstatymų.

Atsakomybė už tinklalapio informaciją ir turinį.

Atsižvelgiant į tai, kad informacija Internete gali bet kuriuo metu būti pakeista arba užkrėsta virusais, mes negalime garantuoti, kad informacija, kurią jūs gavote šiame tinklalapyje, nebuvo perimta, pakeista ar užkrėsta virusu, galinčiu padaryti žalos.

Todėl „XADO Chemical Group“ primygtinai rekomenduoja prieš pradedant naudoti prekes būtinai susipažinti su konkrečios prekės instrukcija.

„XADO Chemical Group“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias tiesiogines ar netiesiogines išlaidas, nuostolius ar žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, patirtus vykdant verslą ir sutartį ar juos praradus, praradus pajamas, duomenis, informaciją dėl naudojimosi šiuo tinklalapiu ar nesant galimybės juo naudotis arba dėl jo turinio.