„Kaukia“ varantysis tiltas, pašalinis triukšmas diferenciale

autorius Justas Radvila October 28, 2023 Kategorijos: Prekių pasirinkimas pagal problemą

Pagrindinės priežastys:

1) Nepakankamas alyvos lygis.

 • Pažeistas varančiojo dantračio riebokšlis.
 • Pažeisti pusašių riebokšliai.
 • Užterštas arba pažeistas alsuoklis.
 • Nesandariai prigludęs įpylimo arba išpylimo angos kamštis.
 • Nesandarus diferencialo dangtis.
 • Pažeistos sandarinimo tarpinės.

2) Užteršta pavarų dėžės alyva.

 • Į alyvą pateko didelis kiekis drėgmės ir (arba) teršalų.

3) Sugedęs pagrindinės pavaros reduktorius arba diferencialas.

 • Didelis tarpas varančiojo dantračio guoliuose.
 • Netinkamai sureguliuoti arba sudilę dantračiai.
 • Esantys ant ašies satelitai sunkiai sukasi.
 • Atšaižos ant darbinio satelitų ašies paviršiaus.
 • Dantračių arba pusašių strigimas diferencialo dėžėje.
 • Netinkamas tarpas tarp diferencialo dantračių.

4) Sudilę pusašių guoliai.

5) Sudilusi išdrožtinė jungtis su pusašių dantračiais.

6) Deformuotos pusašės.

7) Nepakankamai priveržti tilto reduktoriaus karterio tvirtinimo varžtai, varančiojo dantračio tvirtinimo veržlės, varomojo dantračio tvirtinimo varžtai, arba yra pakrypimas.

Vaizdo problemos

Rekomendacijos

1) Jeigu transporto priemonė eksploatuojama, esant nepakankamam alyvos lygiui pavarų dėžėje, perkaista ir greičiau dyla guoliai bei pagrindinės pavaros reduktoriaus ir diferencialo dantratinės pavaros. Detalėms dylant ir varančiajam tiltui dirbant skirtingais darbo režimais, atsiranda padidintas foninis triukšmas (ūžesys). Tokio dilimo pašalinimui pirmiausia reikia nustatyti ir pašalinti nuotėkio priežastį. Tuo atveju, jeigu nuotėkio priežastis yra varančiojo dantračio arba pusašių riebokšlių sumažėjęs elastingumas ir nežymus nusidėvėjimas, rekomenduojama į pavarų dėžės alyvą įpilti SEALER priemonės alyvos nuotėkiui iš pavarų dėžės agregatų pašalinti, grąžinančios riebokšliams elastingumą ir pašalinančios nuotėkį. Jeigu nuotėkis atsiranda, pažeidus alsuoklį, nesandariai prigludus kamščiams, pažeidus sandarinimo tarpines arba nesandariai prigludus diferencialo dangčiui, tokios priežastys šalinamos, keičiant detales arba atliekant remontą. Pašalinus nuotėkio priežastį ir iki reikiamo lygio įpylus alyvos, guolių ir dantratinių pavarų dilimui sumažinti rekomenduojama į pavarų dėžės alyvą įpilti vieno iš XADO gelių revitalizantų, skirtų pavarų dėžėms ir reduktoriams.

Pastaba. Jeigu nusidėvėjimas yra artimas ribiniam, arba, panaudojus XADO gelį– revitalizantą, skirtą pavarų dėžėms ir reduktoriams, poveikis yra nepakankamas, po 3‒5 000 km ridos rekomenduojama papildomai į pašildytą tilto pavarų dėžės alyvą įpilti XADO Remontui tepalo, bet ne daugiau kaip 2 procentus alyvos tūrio.

2) Patekus į tilto pavarų dėžės alyvą dideliam kiekiui teršalų ir drėgmės, guoliai ir dantratinės pavaros taip pat sudyla greičiau, esant nežymiai transporto priemonės ridai. Šiuo atveju rekomenduojama pakeisti pavarų dėžės alyvą, praplauti vidines tilto ertmes ir, įpylus į pakeistą pavarų dėžės alyvą vieno iš XADO gelių – revitalizantų, skirtų reduktoriams ir pavarų dėžėms, apdoroti sistemą.

3) Jeigu sugedęs pagrindinės pavaros reduktorius, gedimas taisomas: keičiamos visiškai sudilę detalės ir teisingai sureguliuojami tarpai. Sumontavus pataisytą reduktorių, po trumpos (100 – 300 km) ridos ir nesant mazgo surinkimo trūkumų, geriausiam naujai surinktų detalių tarpusavio suderinimui ir apsaugai nuo tolesnio dilimo rekomenduojama tiltą apdoroti vienu iš gelių –revitalizantų XADO, skirtų pavarų dėžėms ir reduktoriams.

Geliai – revitalizantai XADO, skirti pavarų dėžėms ir reduktoriams ir taikytini visose aprašytose situacijose:

4) Esant ribiniam guolių ir pusašių dilimui, detalės keičiamos.

5) Esant ribiniam išdrožtinės jungties ir pusašių guolių dilimui, detalės keičiamos.

6) Atsilaisvinus tilto reduktoriaus karterio tvirtinimo varžtams, varančiojo dantračio tvirtinimo veržlėms, varomojo dantračio tvirtinimui arba jam persikreipus, detalės priveržiamos.

 

Skaityti daugiau