Oro filtras užterštas alyva

autorius Justas Radvila October 26, 2023 Kategorijos: Prekių pasirinkimas pagal problemą

Pagrindinės priežastys:

  • Nedidelės alyvos apnašos ant oro filtro atsiranda visiškai užsiteršus oro filtrui arba karterio ventiliacijos sistemai: vamzdeliams, alyvos skirtuvams, alyvos skirtuvo tinkleliui, karterio ventiliacijos vožtuvui.
  • Stipriai užsiteršusio  oro filtro ir alyvos atsiradimo oro filtro vamzdeliuose ir ant korpuso dugno priežastis – aukštas karterio dujų slėgis, atsiradęs dėl variklio cilindro ir stūmoklių grupės detalių nudilimo.
Vaizdo problemos

Rekomendacijos

  • Nedidelės alyvos apnašos ant oro filtro  liudija, kad variklio tepimo sistema yra užteršta arba visiškai užterštas oro filtro .
  • Jei oro filtras yra užterštas, jį reikia pakeisti
  • Jeigu užteršta variklio tepimo sistema, rekomenduojama prieš atliekant planinį alyvos keitimą į senąją alyvą įpilti VitaFlush – Variklio tepalų sistemos valiklio, ir nuvažiuoti su juo 700–1000 km. Po to pakeisti variklio alyvą ir alyvos filtrą. XADO VitaFlush naudojimas kiekvieną kartą keičiant alyvą leidžia pasiekti, kad variklis ir karterio ventiliacijos sistema visada būtų švarūs.
  • Jei oro filtras yra stipriai užterštas alyva, tačiau variklio cilindro ir stūmoklių grupės detalės nėra kritiškai nusidėvėjusios (nustatoma atliekant variklio diagnostiką), rekomenduojama atlikti neplaninį alyvos keitimą prieš tai praplaunant tepimo sistemą XADO VitaFlush.
  • Praplovus tepimo sistemą XADO VitaFlush ir pakeitus variklio alyvą rekomenduojama apdoroti variklį geliais – revitalizantais XADO varikliams siekiant atkurti nudilusias cilindro ir stūmoklių grupės detales.
  • Rekomenduojami XADO Revitalizantai variklio tepimo sistemai apdoroti: XADO gelis – revitalizantas (pagal variklio tipą: dyzeliniams arba benzininiams varikliams) arba XADO Revitalizantas EX 120 (pagal variklio tipą: dyzeliniams arba benzininiams varikliams); XADO 1 Stage; XADO АМС Maximum – metalo kondicionierius su Revitalizantu.
  • Jei oro filtro stipraus užteršimo alyva ir visiško karterio ventiliacijos sistemos užteršimo priežastis – variklio cilindro ir stūmoklių grupės detalių kritinis nudilimas arba suirimas (nustatoma atliekant variklio diagnostiką), tokiu atveju turi būti atliekamas kapitalinis variklio remontas.