Stingsta dyzelinis kuras, sunku užvesti dyzelinį variklį esant žemai aplinkos temperatūrai.

autorius Justas Radvila October 28, 2023 Kategorijos: Prekių pasirinkimas pagal problemą

Tikėtinos priežastys:

  1. Dyzelino, neatitinkančio sezono ar klimato zonos reikalavimų, naudojimas, arba dyzelino, neatitinkančio normatyvinių reikalavimų (per didelis procentinis parafinų kiekis), naudojimas.
    Dyzelinas stingsta dėl jame esančių parafininių angliavandenilių (parafinų). Esant žemesnei temperatūrai, parafinai pradeda kristalizuotis. Todėl dyzelinas drumsčiasi ir tirštėja. Smulkiausi parafino kristalai užkemša kuro filtrus, nusėda sistemoje ir blokuoja degalų padavimą į cilindrus.

     

  2. Vanduo dyzeline. Esant žemai temperatūrai, dėl dyzeline esančio vandens gali sutrikti jo padavimas į variklio cilindrus. Esant teigiamai temperatūrai, vanduo su kuru sudaro emulsiją, ardančią  filtrų elementus, o esant neigiamai temperatūrai, susidarę ledo kristalai užkemša kuro filtrus.
Vaizdo problemos

Rekomendacijos

  1. Tuo atveju, jeigu priverstinai naudojamas dyzelinis kuras, neatitinkanis sezono, klimato juostos ar normatyvinių reikalavimų, rekomenduojama prieš atšąlant orams įpilti į dyzelinį kurą vieną iš specialių slopinančių priemonių: Naudojant šias priemones pagal instrukciją, dyzelino stingimo temperatūrą galima sumažinti 10‒12 °C, o kuro filtravimo ribą ‒ 8‒10 °C.

    Pastaba. Dažnai pasitaiko atvejų, kai, norint sumažinti kuro stingimo temperatūrą, vasaros sezono dyzelinas sumaišomas su reaktyviniu kuru, paprastu žibalu arba benzinu. Taip sumažinamas degalų cetaninis skaičius ir sugadinami variklis bei kuro siurblys. Be to, tokio „žiemino dyzelino“ pliūpsnio temperatūra yra labai žema, o tai padidina gaisro pavojaus lygį.

  2. Vandeniui dyzeline surišti ir pašalinti rekomenduojama reguliariai naudoti vieną iš specialių dyzelinių variklių kuro sistemų valiklių:

Skaityti daugiau