Žemas alyvos slėgis variklyje

autorius Justas Radvila October 25, 2023 Kategorijos: Prekių pasirinkimas pagal problemą

Nustatomas pagal mirksinčią arba nuolat šviečiančią kontrolinę alyvos slėgio lemputę prietaisų skydelyje, ypač įšilus varikliui.

Vaizdo problemos

 

Priežastys / Rekomendacijos

 

  1.Padidėję tarpai tarp švaistiklių kakliukų ir įndėklų.
  • Alyvos siurblys nesukuria reikiamo slėgio, nes yra nuosėdų ant vidinių siurblio detalių, siurblio detalės nudilusios, užsiteršęs alyvos ėmiklio tinklelis.Jei tarpų tarp alkūninio veleno švaistiklių kakliukų, įndėklų ir tepalo filtro detalių padidėjimas nėra kritinis ir mirkčioja arba nuolat dega kontrolinė alyvos slėgio lemputė varikliui dirbant tuščiomis apsukomis, į tepimo sistemą reikia įpilti - Atomex Complex Oil Treatment - priedo nuo dūmų su revitalizantu. Į tepimo sistemą taip pat reikia įpilti variklių tepalų sistemos valiklio XADO VitaFlush skaičiuojant 100 ml 1 litrui variklio alyvos ir nuvažiuoti 700–1000 km. Tada pakeisti variklio alyvą ir tepalo filtrą ir, jei reikia, vėl įpilti vieną iš pirmiau nurodytų priemonių siekiant laikinai padidinti alyvos slėgį iki bus pašalintas detalių dilimas naudojant XADO Revitalizantą. Vėliau, esant naujai įpiltai alyvai apdoroti variklį XADO Revitalizantu siekiant atkurti nudilusius alkūninio veleno įndėklus ir kakliukus, kad būtų normalizuotas alyvos slėgis: XADO gelis – revitalizantas (pagal variklio tipą: dyzeliniams arba benzininiams varikliams); XADO Revitalizantas EX 120 (pagal variklio tipą dyzeliniams arba benzininiams varikliams); XADO 1 StageXADO АМС Maximum. Atlikus visą apdorojimą ir pravažiavus 4–5 tūkst. km, nekritinis alkūninio veleno įndėklų ir kakliukų bei tepalo siurblio detalių susidėvėjimas visiškai kompensuojamas ir alyvos slėgis normalizuojasi.
2. Alyvos skiedimas degalais arba aušinimo skysčiu.
  • Jei dėl netinkamo inžektoriaus ar purkštukų darbo variklio alyva yra praskiedžiama degalais ir pradeda mirkčioti kontrolinė alyvos slėgio lemputė varikliui dirbant tuščiomis apsukomis, į praskiestą alyvą patariama įpilti vieną iš toliau nurodytų priemonių: Atomex Complex Oil Treatment. Lygiagrečiai į degalų baką įpilti vieną iš toliau nurodytų kuro sistemos valiklių pagal variklio tipą (dyzelinis arba benzininis): Verylube Kompleksinis kuro sistemos valiklis (Diesel arba Gasoline); Verylube Kuro sistemos valiklis (Gasoline); Atomex F8 Complex Formula (Diesel arbaGasoline); Atomex Multi Cleaner (Diesel arba Gasoline). Sunaudojus degalus su valikliu, prieš eilinį degalų pylimą įpilti į degalų baką XADO Revitalizantas EX 120 visų rūšių kuro aparatūrai arba dyzeliniams varikliams XADO Gelis – revitalizantas aukšto slėgio kuro siurbliams. Kuro sistemos išvalymas ir apdorojimas XADO Revitalizantu leidžia atkurti normalų inžektorių arba purkštukų darbą ir užkertą kelią didesniam degalų kiekiui patekti į variklio alyvą. Jei degalai yra skiedžiami aušinimo skysčiu, reikia išmontuoti ir suremontuoti variklį.
3. Nepakankamas alyvos lygis variklio tepimo sistemoje.
  • Esant nepakankamam alyvos lygiui reikia pripilti alyvos iki reikiamo lygio.
4. Aukštas pasipriešinimas tepalo filtre.
  • Sumažėjus slėgiui dėl aukšto pasipriešinimo tepalo filtre pakeiskite tepalo filtrą į rekomenduojamo modelio filtrą.
  5.Sulūžęs tepalų slėgio daviklis.
  • Jei tepalų slėgio daviklis yra nebetinkamas naudoti, pakeiskite jį.
6.Redukcinis vožtuvas užstringa atviroje padėtyje variklio tepimo sistemoje.
  • Jei slėgio redukcinis vožtuvas užstringa, būtina jį pakeisti.
 

Pastaba

Jei inžektoriai benzininiuose varikliuose labai užteršti, papildomam jų praplovimui rekomenduojama naudoti efektyvų valiklį XADO MaxiFlush, kaip plovimo skystį atliekant plovimą specialiame stende arba kaip kuro priedą inžektoriams praplauti automobilio eksploatavimo metu.