Žema arba netolygi kompresija cilindruose

autorius Justas Radvila October 26, 2023 Kategorijos: Prekių pasirinkimas pagal problemą

Sumažėjusios kompresijos požymiai:

 • Sudėtinga užvesti variklį
 • Netolygus darbas visais režimais
 • Neveikia vienas arba keli cilindrai
 • Klibėjimas įleidimo arba išleidimo traktuose
 • Padidėjusios degalų sąnaudos
 • Padidėjęs slėgis aušinimo sistemos atvamzdžiuose

Žemos arba netolygios kompresijos priežastys:

 1. Pasidengę nuodegomis stūmoklio žiedai, nuodegos ant degimo kameros sienelių ir ant stūmoklių dugno
 2. Susidėvėję arba pažeisti cilindrų darbiniai paviršiai, nekritinis kompresinių cilindro žiedų nudilimas
 3. Netinkamai sureguliuoti vožtuvai, susidėvėję arba pažeisti hidrauliniai kompensatoriai
 4. Nudilusios vožtuvų įvorių kreipiančiosios, deformuotas vožtuvo kotas
 5. Pradegęs vožtuvas, pradegę cilindrų bloko galvutės tarpikliai, kiauryminis plyšys cilindrų bloko galvutėje, kiauryminis pradegimas arba dalinis stūmoklio suirimas, suirę stūmoklio žiedai.

Rekomendacijos

 

 1. Jei nuodegomis pasidengę stūmoklio žiedai, didelės nuodegų sankaupos ant degimo kameros sienelių ir ant stūmoklių dugno, rekomenduojama bet kuriuo variklio eksploatavimo momentu pašalinti nuo cilindrų nuodegas įpilant į cilindrus per žvakių angas (benzininiai varikliai) arba per angas purkštukams arba degimo žvakėms (dyzeliniai varikliai) priemonės Verylube Nuodegų šalintojas, nekeičiant variklinės alyvos, arba prieš planinį variklinės alyvos keitimą įpilti priemonės Nuodegų šalintojas varikliams. Siekiant išvengti stūmoklio žiedų įstrigimo ir norint efektyviai pašalinti nuodegas nuo vidinių cilindrų ir vožtuvų paviršių rekomenduojama prieš kiekvieną alyvos keitimą praplauti visų tipų variklių tepalo sistemą įpilant į seną alyvą XADO VitaFlush – variklių alyvos sistemos valiklio ir eksploatuoti  300–800 km iki bus keičiama alyva.
 2. Esant susidėvėjusiems arba pažeistiems cilindrų darbiniams paviršiams, nekritiniam kompresinių cilindro žiedų nudilimui, apdoroti cilindrus XADO Geliu – revitalizantu cilindrams, įpilant šios priemonės į cilindrus per žvakių angas (benzininiai varikliai) arba per angas purkštukams arba degimo žvakėms (dyzeliniai varikliai). Jei cilindrai yra labai nudilę, papildomai, apdorojus cilindrus XADO Geliu – revitalizantu cilindrams ir atlikus planinį variklinės alyvos keitimą, atlikti pilną variklio tepalo sistemos apdorojimą XADO Geliu – revitalizantu (benzininiams arba dyzeliniams varikliams); XADO Revitalizantu EX 120; XADO 1 Stage arba atominiu metalo kondicionieriumi XADO АМС Maximum.
 3. Esant žemai arba netolygiai kompresijai dėl netinkamai sureguliuotų vožtuvų, susidėvėjusių arba pažeistų hidraulinių kompensatorių, būtina sureguliuoti vožtuvus ir pakeisti susidėvėjusius arba pažeistus hidraulinius kompensatorius.
 4. Esant nudilusioms vožtuvų įvorių kreipiančiosioms, deformuotam vožtuvo kotui, rekomenduojama suremontuoti cilindrų bloko galvutę, pakeisti ir iškleisti vožtuvų įvores, pakeisti pažeistus vožtuvus.
 5. Jei pradegęs vožtuvas, pradegę cilindrų bloko galvutės tarpinės, cilindrų bloko galvutėje atsirado kiauryminis plyšys, stūmoklyje yra kiauryminis pradegimas arba jis iš dalies suiręs, būtina atlikti kapitalinį remontą pakeičiant suirusias arba deformuotas detales.